Rehavitae
+48 791 204 248 +48 512 506 597

Nasz Zespół

Atmosfera panująca w naszej Przychodni jest szczerze przyjazna. Wychodzimy z założenia że leczymy tak samo jak chcielibyśmy być sami leczeni.
Jan Kowal
Jan Kowal
+48 512 506 597
Dyplomowany Osteopata (D.O.) | mgr fizjoterapii

Właściciel i założyciel Przychodni

Absolwent FICO Osteopathy Academy, Belgia. 
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, wydział Fizjoterapii- studia magisterskie.

Osteopatia Pediatryczna w Osteopatie Schule Deutchland, Niemcy (2 lata).

1. FICO Osteopathy Academy, Belgia- 5 lat
2. Osteopathie Schule Deutschland, Niemcy- 1 rok

3. Szkolenia z zakresu OMT (uznawane przez IFOMT- Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych), Canada, Norwegia, Belgia, 2013-2014

4. Master Course - Adaptacja do ciąży, Prof. Renzo Molinari D.O., MROF GOsC (UK), 2018

5. Master Course - Poród, Torsten Liem M.Sc. OST., M.Sc. Paed. Ost., D.O., DPO (Niemcy), Pascale-Julie Robinson D.O., DPO (Kanada), 2019

6. Master Course - Czynniki prenatalne, trauma i terapia, Terence Dowling D.O., MA, PhB, BA (Niemcy), 2019

7. Master Course - Aparat żucia, aparat mowy, stawy skroniowo-żuchwowe, Philip van Caille D.O.(Szwajcaria), 2019
8. Master Course - „Integracja Osteopatyczna”, 2017

9. Master Course - Rule of the artery I, Anthony Norie D.O.(New Zealand), Michael Solano D.O.(Australia), 2018

10. Master Course - Osteopathy in the Cranial Field, część I - Anthony Norie D.O., Grad Dip (Osteo Pediatria); Michael Solano BSc (HM), Dip Ed (Sec), BAppSc (Osteo); Jill Headifen Msc. Ost. PGC Child Health,  program nauczania certyfikowany przez Sutherland Cranial Teaching Foundation of Australia and New Zealand, 2018.

11. Master Course - Osteopathy in the Cranial Field, część II, Julie Streckfuss BAppSc (Osteopathy), GradCertHigherEd Osteopath; Oliver Russell BSc (Hons); Jill Headifen MSc. Ost. PGC Child Health, 2019

12. Master Course - Ortopedia i układ mięśniowo-szkieletowy u dzieci, dr. med. Rudiger Goldenstein D.O.(DAAO), DPO, MSC PAD. OST., 2019
13. Cyriax, ETGOM (The European Teaching Group of Orthopeadic Medicine), 2011-2013; Międzynarodowy Terapeuta
14. Terapia Manualna- szkoła niemiecka (przy współpracy z Physio-Akademie w Wremen), 2007-2011; Terapeuta Manualny
15. Medycyna i Rehabilitacja Sportowa; 2012-2013
16. Praktyk NLP GRMG, 2012 
17. Neuromobilizacje; 2009
18. NDT Bobath dla dorosłych; 2008
19. PNF- moduł międzynarodowy (Level 5), 2014; Międzynarodowy Terapeuta 
20. PNF- moduł kliniczny w neurologii (Level 4), 2011
21. PNF- moduł rozwijający (Level 3A i 3B), 2007
22. PNF- moduł podstawowy (Level 1 i 2), 2007
23. PNF w leczeniu bólów krzyża, 2008
24. PNF i skoliozy, 2008

 

 

Grzegorz  Wojda
Grzegorz Wojda
Lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Ukończył Akademie Medyczną w Lublinie na Wydziale Lekarskim. W 2013 roku zdał egzamin specjalizacyjny i otrzymał tytuł specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym oraz operacyjnym urazów ortopedycznych w tym zagiegów artroskopowych. Wykonuje badanie ultrasonograficzne USG oraz zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego PRP, komórek macierzystych czy terapie białkową Sanakin.

Dariusz  Olczak
Dariusz Olczak
Lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Ukończył Akademie Medyczną na Wydziale Lekarskim. Jest specjalistą II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Absolwent wielu szkoleń i kursów doskonalających.

Specjalizuje sie w leczeniu zachowawczym i operacyjnym schorzeń narządu ruchu. Wykonuje badanie USG. Obecnie pełni funkcję ordynatora oddziału ortopedii i traumatologii w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Andrzej  Śliwka
Andrzej Śliwka
Lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Jest specjalistą w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Zawodowo związany jest z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. 

Bierze udział w krajowych i międzynarodowych kursach doskonalających, konferencjach oraz kongresach naukowych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa. Specjalizuje się w terapii dolegliwości bólowych kręgosłupa, w tym leczeniem operacyjnym kręgosłupa.

Wojciech Kozik
Wojciech Kozik
Lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Ukończył Akademię Medyczną na Wydziale Lekarskim. Jest specjalistą ortopedii i traumatologi narządu ruchu, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. 

Specjalizuję się w zabiegach operacyjnych z zakresu ortopedii i traumatologi narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii ręki m.in choroba Dupuytrena, choroba De Quervaina, zespoły uciskowe nerwów, palce trzaskające, wtórne rekonstrukcje ścięgien zginaczy i prostowników i inne. Zajmuje się również leczeniem zachowawczym i operacyjnym zespołów przeciążeniowych w obrebie narządu ruchu.

Joanna  Telesz
Joanna Telesz
Lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim w Katowicach w 2005 roku. Jest specjalistą ortopedii i chirurgii urazowej. 

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Szczególnie interesuje sią chirurgią stopy i stawu skokowego. Absolwent wielu krajowych i zagranicznych szkoleń m.in. z zakresu chirurgii stopy. Wykonuje zabiegi osoczem bogatopłytkowym PRP.

Andrzej Kozłowski
Andrzej Kozłowski
Dr n. med. | specjalista ortopedii i chirurgii urazowej

Ukożczył Akademie Medyczną w Lublinie w 1991 roku. Specjalizacja z ortopedii i traumatologii- egzamin zdany z wyróżnieniem w 1999 roku. Zapraszamy również do odwiedzenia redagowanej przez doktora strony internetowej: www.endoproteza.info

Obrona pracy doktorskiej na temat złamań osteoporotycznych w 2003 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, autor wystąpień i prac naukowych, uczestnik krajowych i międzynarododwych sympozjów naukowych. Wieloletnie doświadczenie w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego, a także barkowego ugruntowane szkoleniami w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Austrii, Włoszech, Szwecji, Republice Południowej Afryki i Grecji. 

Obecnie pełni funkcję ordynatora oddziału ortopedyczno-urazowego w Szpitatu Specjalistycznym w Jędrzejowie.

 

Adrian Ryznar
Adrian Ryznar
Lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Ukończył Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim. Zdał egzamin specjalizacyjny i otrzymał tytuł specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Zajmuje się leczeniem zachowawczym i operacyjnym urazów ortopedycznych.

Sebastian Telesz
Sebastian Telesz
Lek. medycyny | specjalista chorób wewnętrznych i pulmonolog

Ukończył Śląską Akademie Medyczną w Katowicach na Wydziale Lekarskim w 2004 roku. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskał w 2011 roku, a specjalizację z chorób płuc ukończył w 2014 roku.

W kręgu swoich zainetesowań znajduje sie szczególnie diagnostyka chorób płuc, którą realizuje w ramach Odziału Wewnętrznego II w PZOZ w Starachowicach. Korzystając z zaplecza szpitalnego dzięki uprzejmości pozostałych pracowników szpitala, dysponuje diagnostyką:

- radiologiczną i tomografii komputerowej kl. piersiowej;

- laboratoryjną.

Wykonuje punkcję jam opłucnych z pobraniem płynu do badań cytologicznych i bakteriologicznych, ponadto badania bronchoskopowe z pobraniem materiałów do badań bakteriologicznych, cytologicznych i histopatologicznych. W ramach prywatnej praktyki wykonuje spirometrie, interpretacje zdjęć RTG i TK klatki piersiowej, dysponuje pulsoksymetrem.

Maciej Ziarek
Maciej Ziarek
Dr n.med. | specjalista urolog

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego- dyplom ukończenia uczelni otrzymał w 1995 roku.

Posiada tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej oraz urologii. W 2016 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Medycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego. 

Piotr Bukowski
Piotr Bukowski
mgr fizjoterapii

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na Wydziale Fizjoterapii. Uczestnik szkoleń doszkalających z zakresu fizjoterapii i terapii manualnej.

1. PNF podstawowy

2. Medycyna ortopedyczna wg Cyriax,a, ETGOM

3. Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego

4. Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu ramiennego

5. Badanie i fizjoterapia funkcjonalana w uszkodzeniach stawu biodrowego

6. Badanie i fizjoterapia w uszkodzeniach stawu skokowego i stopy 

7. Masaż tkanek głębokich

8. Kinesiotaping

9. Segmentarny masaż leczniczy z elementami terapii manualnej

10. Limfatyczny masaż leczniczy

Anna Czajkowska
Anna Czajkowska
Obsługa klienta | mgr, specjalista ds. administracji i zarządzania w ochronie zdrowia
Barbara Gawryluk
Barbara Gawryluk
Obsługa klienta | manager ds. marketingu