Rehavitae
+48 791 204 248 +48 512 506 597

Nasz Zespół

Atmosfera panująca w naszej Przychodni jest szczerze przyjazna. Wychodzimy z założenia że leczymy tak samo jak chcielibyśmy być sami leczeni.
Jan Kowal
Jan Kowal
+48 512 506 597
mgr fizjoterapii | osteopatia, terapia manualna

Flanders International College of Osteopathy, Belgia. 
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Pediatryczna w Osteopatie Schule Deutchland, Niemcy

1. Flanders International College of Osteopathy, Belgia- 5 lat
2. Osteopathie Schule Deutschland, Niemcy- 1 rok
3. Szkolenia z zakresu OMT (uznawane przez IFOMT- Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych), Canada, Norwegia, Belgia
4. Master Course - „Integracja Osteopatyczna”, 2017

5. Master Course - Rule of the artery I, Anthony Norie D.O.(New Zealand), Michael Solano D.O.(Australia), 2018
6. Szkolenie OMT: Wprowadzenie do specyficznej filozofii leczenia; 2014
7. Szkolenie OMT: Manipulacje- Moduł I; 2013
8. Szkolenie OMT: Manipulacje kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego wg zasad Nordic OMT; 2014
9. Szkolenie OMT: HVLA i manipulacje w pozycji neutralnej z wnioskowaniem klinicznym i diagnostyką różnicową; 2014
10. Cyriax, ETGOM (The European Teaching Group of Orthopeadic Medicine), 2011-2013; Międzynarodowy Terapeuta
11. Terapia Manualna- szkoła niemiecka (przy współpracy z Physio-Akademie w Wremen), 2007-2011; Terapeuta Manualny
12. Medycyna i Rehabilitacja Sportowa; 2012-2013
13. Praktyk NLP GRMG, 2012 
14. Neuromobilizacje; 2009
15. NDT Bobath dla dorosłych; 2008
16. PNF- moduł międzynarodowy (Level 5), 2014; Międzynarodowy Terapeuta 
17. PNF- moduł kliniczny w neurologii (Level 4), 2011
18. PNF- moduł rozwijający (Level 3A i 3B), 2007
19. PNF- moduł podstawowy (Level 1 i 2), 2007
20. PNF w leczeniu bólów krzyża, 2008
21. PNF i skoliozy, 2008

 

 

Grzegorz  Wojda
Grzegorz Wojda
lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Ukończył Akademie Medyczną w Lublinie na Wydziale Lekarskim. W 2013 roku zdał egzamin specjalizacyjny i otrzymał tytuł specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym oraz operacyjnym urazów ortopedycznych w tym zagiegów artroskopowych. Wykonuje badanie ultrasonograficzne USG oraz zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego PRP, komórek macierzystych czy terapie białkową Sanakin.

Dariusz  Olczak
Dariusz Olczak
lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Ukończył Akademie Medyczną na Wydziale Lekarskim. Jest specjalistą II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Absolwent wielu szkoleń i kursów doskonalających m.in. z zakresu ultrasonografii.

Specjalizuje sie w leczeniu zachowawczym i operacyjnym schorzeń narządu ruchu. Obecnie pełni funkcję ordynatora oddziału ortopedii i traumatologii w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wykonuje badanie USG.

Andrzej  Śliwka
Andrzej Śliwka
lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Jest specjalistą w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Zawodowo związany jest z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. 

Bierze udział w krajowych i międzynarodowych kursach doskonalających, konferencjach oraz kongresach naukowych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa. Specjalizuje się w terapii dolegliwości bólowych kręgosłupa, w tym leczeniem operacyjnym kręgosłupa.

Wojciech Kozik
Wojciech Kozik
lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Ukończył Akademię Medyczną na Wydziale Lekarskim. Jest specjalistą ortopedii i traumatologi narządu ruchu, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. 

Specjalizuję się w zabiegach operacyjnych z zakresu ortopedii i traumatologi narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii ręki m.in choroba Dupuytrena, choroba De Quervaina, zespoły uciskowe nerwów, palce trzaskające, wtórne rekonstrukcje ścięgien zginaczy i prostowników i inne. Zajmuje się również leczeniem zachowawczym i operacyjnym zespołów przeciążeniowych w obrebie narządu ruchu.

Joanna  Telesz
Joanna Telesz
lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim w Katowicach w 2005 roku. Jest specjalistą ortopedii i chirurgii urazowej. 

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Szczególnie interesuje sią chirurgią stopy i stawu skokowego. Absolwent wielu krajowych i zagranicznych szkoleń m.in. z zakresu chirurgii stopy. Wykonuje zabiegi osoczem bogatopłytkowym PRP.

Andrzej Kozłowski
Andrzej Kozłowski
dr n. med. | specjalista ortopedii i chirurgii urazowej

Ukożczył Akademie Medyczną w Lublinie w 1991 roku. Specjalizacja z ortopedii i traumatologii- egzamin zdany z wyróżnieniem w 1999 roku. Zapraszamy również do odwiedzenia redagowanej przez doktora strony internetowej: www.endoproteza.info

Obrona pracy doktorskiej na temat złamań osteoporotycznych w 2003 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, autor wystąpień i prac naukowych, uczestnik krajowych i międzynarododwych sympozjów naukowych. Wieloletnie doświadczenie w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego, a także barkowego ugruntowane szkoleniami w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Austrii, Włoszech, Szwecji, Republice Południowej Afryki i Grecji. Prowadzi szkolenia lekarzy specjalistów w zakresie nowych metod operacyjnych jak: małoinwazyjnej endoprotezoplastyki jednoprzedziałowej stawu kolanowego (Oxford).

Niektóre publikacje i wystąpiena naukowe:

- Cięcie pachwinowe "Bikini" w endoprotezoplastyce stawu biodrowego z przedniego dostępu małoinwazyjnego- Zjazd Naukowy, Lublin, 2016

- Endoprotezoplastyka jednoprzedziałowea stawu kolanowego za i przezciw, Zjazd Naukowy, Uniejów, 2015

- Dostępy małoinwazyjne w endoprotezoplastyce stawu biodrowego, Zjazd Naukowy, Gdańsk, 2013

- Leczenie palucha koślawego osteotomią scarf, Zjazd Naukowy, Katowice 2006

- Przypadek ciężkiej rany ręki z ubytkiem skóry leczony podwójnym płatem brzusznym, Kwartalnik Ortopedyczny, 2002

- Użycie przeszczepów mrożonych w rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana, Pol. Merk. Lek., 2001

Niektóre staże naukowe:

- Stypendium w ramach International Center of Orthopaedic Education Ateny, Grecja, 2001 r.

- Stypendium Chirurgii Kolana i Medycyny Sportowej, Ghent, Belgia, 2002 r.

Niektóre sympozja i szkolenia:

- Zjazd Naukowy Amerykańskiej Akademii Chirurgów Ortopedycznych AAOS- marzec, 2016, Orlando, USA

- Sympozjum naukowe "Wyzwania w Endoprotezoplastyce Rewizyjnej Stawu Biodrowego"- luty, 2016, Hamburg, Niemcy

- Sympozjum naukowe "Endoprotezoplastyka częściowa stawu kolanowego"- marzec, 2016, Knokke, Belgia

- Szkolenie praktyczne w systemie Vanguard endoprotezoplastyki stawu kolanowego- styczeń, 2015, Eisenstadt, Austria

- Szkolenie praktyczne w zakładaniu systemu Vaios endoprotezy stawu barkowego- listopad, 2013, Nottingham, Wielka Brytania

- Zjazd Naukowy Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Stawu Biodrowego- pażdziernik, 2014, Sztokholm, Szwecja

- Międzynarodowe Sympozjum Naukowe o szybkim usprawnianiu pacjentów po zabiegach ortopedycznych- Rapid Recovery- listopad, 2013, Praga, Czechy

- Szkolenie typu Masterclass w technice zakładania endoprotezy jednoprzedziałowej kolana Oxford- pażdziernik, 2013, Stuttgard, Niemcy

- Szkolenie w zakładaniu endoprotez stawu biodrowego i kolanowego Biomet- pażdziernik, 2012, Scranton, Columbus i Chicago, USA

 

Katarzyna Topyła
Katarzyna Topyła
mgr fizjoterapii | osteopatia, terapia manualna

FICO Osteopathy Academy, Belgia

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudzkiego w Warszawie

Absolwent University of the West England, Bristol, Wielka Brytania

Akademia Pediatryczna w Osteopatie Schule Deutchland, Niemcy

1. Praca jako Terapeuta manualny w Hedman & Malmen Sjukgymnastik Ergonomi Friskvard, Szwecja; 2013-2016

2. Praca jako Terapeuta manualny w Famntaget OMSORG Sztokholm, Szwecja; 2012-2013

Kursy i szkolenia:

1. Mastercourse- Osteopatyczne podejście do noworodków; 2018 

2. Mastercourse- Endokrynologia kliniczna i biologiczna- Integracyjne podejście do dysfunkcji endokrynologicznych w osteopatii, Francja; 2018

3. Dry Needling Academy FICO, Belgia- kurs suchego igłowania; 2017 

4. OMT Ortopedyczna Terapia Manualna wg Kaltenborna i Evjentha; 2009-2012; Terapeuta manualny

5. PNF rozwijający (Level 3A i 3B); 2011 

6. PNF podstawowy (Level 1 i 2); 2010 

7. Kurs McKenzie- Moduł A- mechaniczne diagnozowanie i terapia- Kręgosłup Lędzwiowy (MDT); 2010 

8. Staw kolanowy- warsztaty moduł I, II, III organizowany przez Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej; 2010 

9. Kinesiology Taping; 2009 

 

 

Krzysztof Pać
Krzysztof Pać
mgr fizjoterapii | Osteopata D.O.

Absolwent FICO Osteopathy Academy, Belgia

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wydziale Wojskowo-Lekarskim, kierunek- Fizjoterapia.

Akademia Pediatryczna w Osteopatie Schule Deutschland, Niemcy

Sebastian Telesz
Sebastian Telesz
lek. medycyny | specjalista chorób wewnętrznych i pulmonolog

Ukończył Śląską Akademie Medyczną w Katowicach na Wydziale Lekarskim w 2004 roku. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskał w 2011 roku, a specjalizację z chorób płuc ukończył w 2014 roku.

W kręgu swoich zainetesowań znajduje sie szczególnie diagnostyka chorób płuc, którą realizuje w ramach Odziału Wewnętrznego II w PZOZ w Starachowicach. Korzystając z zaplecza szpitalnego dzięki uprzejmości pozostałych pracowników szpitala, dysponuje diagnostyką:

- radiologiczną i tomografii komputerowej kl. piersiowej;

- laboratoryjną.

Wykonuje punkcję jam opłucnych z pobraniem płynu do badań cytologicznych i bakteriologicznych, ponadto badania bronchoskopowe z pobraniem materiałów do badań bakteriologicznych, cytologicznych i histopatologicznych. W ramach prywatnej praktyki wykonuje spirometrie, interpretacje zdjęć RTG i TK klatki piersiowej, dysponuje pulsoksymetrem.

Maciej Ziarek
Maciej Ziarek
dr n.med. | specjalista urolog

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego- dyplom ukończenia uczelni otrzymał w 1995 roku.

Posiada tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej oraz urologii. W 2016 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Medycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego. 

Anna Czajkowska
Anna Czajkowska
Obsługa klienta | mgr, specjalista ds. administracji i zarządzania w ochronie zdrowia
Barbara Gawryluk
Barbara Gawryluk
Obsługa klienta | manager ds. marketingu