Rehavitae
+48 791 204 248 +48 512 506 597

Nasz Zespół

Atmosfera panująca w naszej Przychodni jest szczerze przyjazna. Wychodzimy z założenia że leczymy tak samo jak chcielibyśmy być sami leczeni.
Jan Kowal
Jan Kowal
+48 512 506 597
mgr fizjoterapii | osteopatia, terapia manualna

Flanders International College of Osteopathy (Belgia) - w trakcie 
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

1. Flanders International College of Osteopathy (Belgia)- 5 lat- obecnie
2. Osteopathie Schule Deutschland (Niemcy)- 1 rok
3. Szkolenia z zakresu OMT (uznawane przez IFOMT- Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych) (Canada, Norwegia, Belgia)
4. Master Course - „Integracja Osteopatyczna”, 2017
5. Szkolenie OMT: Wprowadzenie do specyficznej filozofii leczenia; 2014
6. Szkolenie OMT: Manipulacje- Moduł I; 2013
7. Szkolenie OMT: Manipulacje kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego wg zasad Nordic OMT; 2014
8. Szkolenie OMT: HVLA i manipulacje w pozycji neutralnej z wnioskowaniem klinicznym i diagnostyką różnicową; 2014
9. Cyriax, ETGOM (The European Teaching Group of Orthopeadic Medicine), 2011-2013; Międzynarodowy Terapeuta
10. Terapia Manualna- szkoła niemiecka (przy współpracy z Physio-Akademie w Wremen), 2007-2011; Terapeuta Manualny
11. Medycyna i Rehabilitacja Sportowa; 2012-2013
12. Praktyk NLP GRMG, 2012 
13. Neuromobilizacje; 2009
14. NDT Bobath dla dorosłych; 2008
15. PNF międzynarodowy (Level 5), 2014; Międzynarodowy Terapeuta 
16. PNF kliniczny w neurologii (Level 4), 2011
17. PNF rozwijający (Level 3A i 3B), 2007
18. PNF podstawowy (Level 1 i 2), 2007
19. PNF w leczeniu bólów krzyża, 2008
20. PNF i skoliozy, 2008

Grzegorz  Wojda
Grzegorz Wojda
lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Ukończył Akademie Medyczną w Lublinie na Wydziale Lekarskim. W 2013 roku zdał egzamin specjalizacyjny i otrzymał tytuł specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym oraz operacyjnym urazów ortopedycznych w tym zagiegów artroskopowych. Wykonuje badanie ultrasonograficzne USG oraz zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego PRP.

Dariusz  Olczak
Dariusz Olczak
lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Ukończył Akademie Medyczną na Wydziale Lekarskim. Jest specjalistą II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Absolwent wielu szkoleń i kursów doskonalających.

Specjalizuje sie w leczeniu zachowawczym i operacyjnym schorzeń narządu ruchu. Od 2014 roku pełni funkcję zastępcy kierownika oddziału ortopedii i traumatologii w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Andrzej  Śliwka
Andrzej Śliwka
lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Jest specjalistą w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Zawodowo związany jest z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. 

Bierze udział w krajowych i międzynarodowych kursach doskonalających, konferencjach oraz kongresach naukowych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa. Specjalizuje się w terapii dolegliwości bólowych kręgosłupa, w tym leczeniem operacyjnym kręgosłupa.

Wojciech Kozik
Wojciech Kozik
lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Ukończył Akademię Medyczną na Wydziale Lekarskim. Jest specjalistą ortopedii i traumatologi narządu ruchu, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. 

Specjalizuję się w zabiegach operacyjnych z zakresu ortopedii i traumatologi narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii ręki m.in choroba Dupuytrena, choroba De Quervaina, zespoły uciskowe nerwów, palce trzaskające, wtórne rekonstrukcje ścięgien zginaczy i prostowników i inne. Zajmuje się również leczeniem zachowawczym i operacyjnym zespołów przeciążeniowych w obrebie narządu ruchu.

Maciej Ziarek
Maciej Ziarek
dr n.med. | specjalista urolog

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego- dyplom ukończenia uczelni otrzymał w 1995 roku.

Posiada tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej oraz urologii. W 2016 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Medycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego. 

Joanna  Telesz
Joanna Telesz
lek. medycyny | specjalista ortopeda - traumatolog

Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim w Katowicach w 2005 roku. Jest specjalistą ortopedii i chirurgii urazowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Szczególnie interesuje sią chirurgią stopy i stawu skokowego.

Anna Czajkowska
Anna Czajkowska
Obsługa klienta | specjalista ds. administracji i zarządzania w ochronie zdrowia
Barbara  Gawryluk
Barbara Gawryluk
Obsługa klienta | manager ds. marketingu
Sebastian Telesz
Sebastian Telesz
lek. medycyny | specjalista chorób wewnętrznych i pulmonolog

Ukończył Śląską Akademie Medyczną w Katowicach na Wydziale Lekarskim w 2004 roku. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskał w 2011 roku, a specjalizację z chorób płuc ukończył w 2014 roku.

W kręgu swoich zainetesowań znajduje sie szczególnie diagnostyka chorób płuc, którą realizuje w ramach Odziału Wewnętrznego II w PZOZ w Starachowicach. Korzystając z zaplecza szpitalnego dzięki uprzejmości pozostałych pracowników szpitala, dysponuje diagnostyką:

- radiologiczną i tomografii komputerowej kl. piersiowej;

- laboratoryjną.

Wykonuje punkcję jam opłucnych z pobraniem płynu do badań cytologicznych i bakteriologicznych, ponadto badania bronchoskopowe z pobraniem materiałów do badań bakteriologicznych, cytologicznych i histopatologicznych. W ramach prywatnej praktyki wykonuje spirometrie, interpretacje zdjęć RTG i TK klatki piersiowej, dysponuje pulsoksymetrem.

Aleksandra Skalska
Aleksandra Skalska
mgr | dietetyk kliniczny

Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na kierunku Dietetyka. Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz szkoleń z zakresu dietetyki klinicznej. Przeprowadza Analizę Impedancji Bioelektrycznej - BIA

Pacjentom będącym pod swoją opieką pomaga nie tylko w redukcji masy ciała, prowadzi również kuracje u osób z chorobami dieto zależnymi tj np.: zespół metaboliczny, choroby układu krążenia, układu ruchu, nowotwory. Szczególnie interesuje się psychodietetyką.